Klasa pożarnicza przy Liceum Ogólnokształcącym w Wojkowicach - oficjalna strona
Klasa objęta patronatem Komendy Powiatowej PSP w Będzinie.

Stała współpraca z OSP Żychcice, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.


Pierwsze historyczne ślubowanie uczniów I klasy pożarniczej odbyło się w dniu 3.11.2008 roku.

Uczniowie mogą brać udział w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i szkoleniach prozawodowych w ramach projektu "Przez edukację do dobrej przyszłości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.

Zajęcia proponowane w ramach projektu:

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji i sposobów działania OSP oraz PSP, profilaktyki pożarowej z elementami wiedzy na temat ratownictwa medycznego.
Zajęcia prowadzone przez ekspertów z dziedziny pożarnictwa.
Wyjazdowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wyjazdowe warsztaty tematyczne np. do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, wyspecjalizowanych jednostek PSP.
Ćwiczenia poligonowe.
Zajęcia sportowe, przygotowujące uczniów do wstępnych testów sprawnościowych do szkół pożarniczych.
Dodatkowa pomoc nauczycieli i praktyków dla uczniów przygotowujących się do współzawodnictwa w ramach zawodów strażackich.
Stała współpraca z OSP oraz z PSP.
Udział w zajęciach poligonowych w formie obozów sprawnościowych, połączonych z wprowadzaniem wybranych zagadnień teoretycznych.


Ponadto:

Możesz zostać członkiem Szkolnej Drużyny WOPR, w ramach pracy której uzyskasz uprawnienia: młodszego ratownika, ratownika wodnego, sternika motorowodnego.

Szkoła współorganizuje kurs nurkowania.

Przedmioty nauczane w rozszerzeniu: - chemia, fizyka, matematyka/biologia.
- poszerzone treści kształcenia z zakresu przedmiotu przysposobienie obronne:
innowacja pedagogiczna: "PROFILAKTYKA POŻARNICZA Z ELEMENTAMI WIEDZY NA TEMAT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO".

Dalsza droga kształcenia:

Studia Dzienne Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

<< Aktualności
<< Strona główna


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved