Zawalona ściana frontowa w budynku wielorodzinnym w Wojkowicach.

W dniu 20.02.2016 roku zostaliśmy zadysponowani do zawalonej ściany frontowej w budynku wielorodzinnym w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego.
Na miejscu zdarzenia pracowali już ratownicy z JRG Będzin, dwoje lokatorów opuściło budynek tuż przed zawaleniem się ściany.
Nasze działania polegały na przeszukaniu powstałego gruzowiska przy użyciu kamery termowizyjnej oraz pirometru graficznego potwierdzając brak osób poszkodowanych.
Przybyłe na miejsce Pogotowie Energetyczne odłączyło energię elektryczną do budynku, a Pogotowie Gazowe potwierdziło brak instalacji gazowej w środku budynku (zawór gazowy znajdował się na frontowej stronie ściany). Ratownicy przeszukali pomieszczenie oraz przekazali mienie właścicielowi. Następnie przy użyciu podnośnika hydraulicznego przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych ściany frontowej oraz dachu które groziły dalszym zawaleniem się. Policja na czas prowadzonych działań wyłączyła część ulicy z ruchu samochodowego i wyznaczyła objazd.
W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległa ściana frontowa oraz dach na piętrze budynku wielorodzinnego na powierzchni 3 m2.

SiS biorące udział w zdarzeniu:
401[S]21 - GBARt 2,5/25,5 - Renault Range D14 - JRG Będzin
401[S]53 - SCH 40 Volvo FM12 - JRG Będzin
401[S]90 - SLRR Land Rover Freelander 2 - JRG Będzin

409[S]55 - SLRt Peugeot Boxer - OSP Żychcice

Policja - 2
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Urząd Miasta Wojkowice
<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved