Rozstrzygnięto konkurs „Powódź 2010” WFOŚiGW w Katowicach.

W dniu 30.12.2010 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził wyniki konkursu pt. „Powódź 2010” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Celem, ogłoszonego przez Fundusz w październiku, konkursu była ocena działań na rzecz środowiska w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich skutków ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej powodzi. Do Biura Funduszu wpłynęło 117 zgłoszeń konkursowych. Spośród nich Jury, przy udziale ekspertów z OSP i PSP, wyłoniło 47 laureatów, którym przyznano nagrody finansowe w wysokości: 10 000, 7 000 i 5 000 zł. Nasza jednostka otrzymała nagrodę w wysokości 5 000zł. Otrzymane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu.<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved