Ferie w mieście.

W dniu 25.01.2023 roku nasi strażacy gościli w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach, gdzie organizowane były dla dzieci ferie w mieście.

Podczas spotkania dzieci zapoznały się ze specyfikacją pracy strażaka, z jakimi działaniami i zagrożeniami strażacy spotykają się w swojej codziennej pracy. Zaprezentowane zostały środki ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt pomiarowy oraz podstawową armaturę wodno - pianową. Dzieci przekonały się, że praca strażaków to nie tylko pożary, ale wypadki drogowe, udzielanie pierwszej pomocy, ratownictwo wysokościowe czy też ratownictwo wodno - lodowe.
Podczas spotkania dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy.
Tradycyjnie najlepsza frajda była w samochodzie ratowniczo - gaśniczym.

Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas wspólnie z dziećmi. Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.<< Aktualności

Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved