IV Zjazd Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojkowicach.

W dniu 28.06.2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice - Żychice odbył się IV Zjazd Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojkowicach.

Podczas Zjazdu wybrano nowy Zarząd który ukształtował się w następującym składzie:
Szczerba Tomasz - Prezes
Grząśko Piotr - V-ce Prezes
Dyszy Krzysztof - V-ce Prezes
Filipowicz Krzysztof - V-ce Prezes
Kulawik Marcin - Komendant Gminny
Wolny Paweł - Skarbnik
Pasek Izabela - Sekretarz
Burzyński Marcin - Członek
Wroński Marcin - Członek

Komisja Rewizyjna:
Mania Mateusz - Przewodniczący
Nadolski Radosław - Sekretarz
Mzaur Wiesław - Członek

Wybrano również delegatów oraz przedstawicieli na Zjazd Zarządu Powiatowego:
Delegaci:
Kulawik Marcin
Burzyński Marcin

Przedstawiciele:
Cembrzyński Andrzej
Wolny Paweł

Podczas obrad wręczono odznaczenia zasłużonym druhom z wojkowickich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
Kozieł Mateusz - Strażak Wzorowy - OSP Żychcice
Opacki Rene - Strażak Wzorowy - OSP Kamyce
Wolski Bartłomiej - Strażak Wzorowy - OSP Wojkowice

Burzyński Marcin - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Kamyce
Mazur Wiesław - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Kamyce
Wolny Piotr - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Wojkowice
Rudzki Dawid - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Wojkowice
Rabus Mariusz - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Wojkowice
Bubel Krzysztof - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Wojkowice

Pasek Izabela - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Wojkowice
Zapart Mateusz - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Żychcice
Dyszy Krzysztof - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - OSP Kamyce

<< Aktualności

Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved