Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za 2015 rok.

W dniu 27.02.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za 2015 rok.

Otwarcia zebrania dokonał dh Bogusław Niemiec – Prezes Zarządu OSP Wojkowice – Żychcice, który powitał przybyłych gości:
Prezesa Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Wojkowicach dh Andrzeja Cembrzyńskiego,
Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. bryg. inż. Krzysztofa Roka,
Burmistrza Miasta Wojkowice dh Tomasza Szczerbę,
Posła na Sejm RP Waldemara Andzela.

Podczas zebrania swoje sprawozdania przedstawili:
Prezes OSP z działalności jednostki w roku ubiegłym oraz plan działalności na rok 2016,
Naczelnik dh Marcin Kulawik z działalności operacyjno – szkoleniowej jednostki oraz plan na rok 2016,
Skarbnik druhna Jolanta Kachel sprawozdanie finansowe oraz projekt budżetu na 2016 rok,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji dh Pitas Mateusz.

Głos zabrali również zaproszeni goście oraz członkowie OSP. Poruszając bardzo ważne kwestie i tematy dotyczące rozwoju oraz dalszej działalności naszej jednostki.

Głównym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu, który ukształtował się w następującym składzie:

Niemiec Bogusław – Prezes OSP
Kulawik Marcin – V-ce Prezes, Naczelnik OSP
Piotrowski Andrzej – V-ce Prezes OSP
Grząśko Piotr – Z-ca Naczelnika OSP
Nadolski Andrzej – Sekretarz
Kachel Jolanta – Skarbnik
Beck Michał – Gospodarz
Kozieł Mateusz – Członek Zarządu
Nadolski Radosław – Członek Zarządu

Pitas Mateusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wilk Sebastian – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Trefon Martyna – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Kabza Tomasz – Członek Komisji Rewizyjnej
<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved