Szkolenie Medyczne w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym.

05.09.2010 roku ośmiu druhów z naszej jednostki, wzięło udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia prowadzili ratownicy medyczni ze Szkoły Ratownictwa Medycznego, która działa przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

05.09.2010 roku ośmiu druhów z naszej jednostki, wzięło udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia prowadzili ratownicy medyczni ze Szkoły Ratownictwa Medycznego, która działa przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali odpowiedni certyfikat, honorowany w krajach UE. Zdobyta wiedza pozwoli ratownikom jeszcze skuteczniej udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach i innych nieszczęśliwych zdarzeniach. Szkolenie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

<< wróć

Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved