Pożar pralni przemysłowej w Będzinie.

W dniu 05.04.2015 roku doszło do pożaru przemysłowej pralni chemicznej w Będzinie na ulicy Kościuszki.

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie o pożarze budynku pralni chemicznej. Po zadysponowaniu własnych SiS Dyżurni SKKP powiadomili o zdarzeniu Policję oraz zaalarmowali jednostki OSP.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JOP KDR potwierdził zgłoszenie: pożarem objęta jest hala pralni przemysłowej, ogień po przepaleniu świetlików dachowych wydostał się na zewnątrz, droga dojazdowa do zakładu jest wąska, co utrudnia bezpośredni dojazd w pobliże hali. Dodatkowym problemem są zaparkowane obok wejść do obiektu pojazdy dostawcze, które przysłaniają wejścia do budynku i uniemożliwiają manewrowanie pojazdami gaśniczymi. W związku z dynamicznym rozwojem pożaru, zagrożeniem dla przylegających obiektów KDR prosi o dodatkowe siły i środki oraz zadysponowanie Pogotowia Energetycznego i Gazowego.

Na początku działania zastępów JOP polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu dopływu energii elektrycznej i gazu do budynku. W trakcie rozpoznania KDR ustala, że na terenie obiektu mogą znajdować się osoby postronne. Podczas działań odnaleziona zostaje kobiet oraz pracownik ochrony, którzy o własnych siłach opuszczają miejsce zdarzenia (osoby te nie odniosły żadnych obrażeń). Poza strefę oddziaływania termicznego usunięty zostaje zestaw do spawania gazowego z butlami gazowymi (tlen i acetylen).

Zadania ratownicze zostają podzielone pomiędzy obecne na miejscu siły i środki JRG Będzin na dwóch odcinkach: od strony północnej i południowo-wschodniej. W pierwszej fazie podane zostają trzy prądy wody w natarciu na palący się obiekt (dwa do wnętrza hali, jeden na palący się dach) oraz zorganizowane jest zaopatrzenie wodne w oparciu o istniejącą sieć hydrantową. KDR poleca wyznaczenie punktu przyjęcia sił i środków. Z uwagi na dalszy rozwój pożaru i brak wystarczających SiS KDR przerywa działania w natarciu przechodząc do działań w obronie: podawane są trzy prądy wody na pojazdy dostawcze i osobowe zaparkowane w pobliżu obiektu (samochody są sukcesywnie przemieszczane poza strefę oddziaływania pożaru) oraz pomieszczenia kotłowni gazowej. Po dojeździe na miejsce dodatkowych sił i środków następuje przegrupowanie jednostek mające na celu rozwinięcie działań gaśniczych na budynek administracyjny, który również został objęty pożarem. Teren działań podzielony zostaje na dwa odcinki bojowe: pierwszy odcinek bojowy otrzymuje zadanie sprawienia podnośnika hydraulicznego SCH-40 i zbudowanie stanowiska gaśniczego wyższego, uruchomienie stanowiska gaśniczego zewnętrznego w oparciu o działko przenośne oraz prowadzenie działań gaśniczych wewnątrz budynku administracyjnego, drugi odcinek bojowy ma za zadanie prowadzenie działań gaśniczych w obrębie hali pralni, zbudowanie stanowiska wyższego w oparciu o drabinę mechaniczną SD37 oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego.

Po opanowaniu pożaru KDR poleca zadysponowanie kolejnych zastępów OSP z terenu powiatu będzińskiego. Zastępy PSP spoza powiatu zostają sukcesywnie odsyłane do jednostek macierzystych. Następuje oddymianie i przewietrzanie budynku administracyjnego i budynku hali. Dalsze działania zastępów JOP polegają na przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych oraz ewakuacji na zewnątrz mienia, które nie uległo zniszczeniu lub spaleniu. Na zewnątrz usunięte zostaje nadpalone mienie, które dogaszane jest przy pomocy 4 prądów wody. Przybyły na miejsce PINB wydał ustną decyzję o nieużytkowaniu obiektu do czasu wykonania szczegółowych oględzin i ekspertyz. Po przewietrzeniu całego obiektu dokonano pomiarów na obecność gazów niebezpiecznych. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych Policja i Straż Miejska wyłączyła częściowo z ruchu ulicę Kościuszki. Czynności dochodzeniowe zmierzające do wyjaśnienia przyczyn powstania zdarzenia prowadzi KP Policji w Będzinie.

W wyniku pożaru spaleniu uległo wyposażenie technologiczne pralni, sprzęt biurowy i informatyczny. W wyniku oddziaływania pożaru i wysokiej temperatury uszkodzeniu uległa konstrukcja nośna i pokrycie dachowe hali pralniczej, część ścian, wnętrze oraz pokrycie dachowe budynku administracyjnego, stolarka okienna i drzwiowa w obu budynkach. Opaleniu uległa część elewacji budynków. Podczas działań poddane pracom rozbiórkowym zostały elementy budowlane w postaci ścian działowych, elewacyjnych z płyt warstwowych oraz sufity podwieszane. W wyniku prowadzonych działań nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru na kotłownię gazową wraz z wyposażeniem technicznym oraz przylegające pomieszczenia gospodarczo-techniczne i zaplecze socjalne oraz samochody zaparkowane przy budynku hali. W działaniach uczestniczyło siedemnaście zastępów JOP PSP oraz jedenaście zastępów JOP OSP, cztery patrole Policji, Pogotowie Energetyczne oraz Pogotowie Gazowe.
Na czas trwania działań teren powiatu będzińskiego zabezpieczała jednostka JOP OSP Żychcice.

SiS biorące udział w zdarzeniu:

220[S]94 - SOp - Land Rover Freelander 2 - KW PSP Katowice

301[S]25 - GCBA 5/32 Scania P380 - JRG 1 Katowice
301[S]27 - GCBA 8/50 Renault Kerax - JRG 1 Katowice
302[S]25 - GCBA 8/50 Renault Kerax - JRG 2 Katowice - Piotrowice

401[S]21 - GBARt 2,5/25,5 Renault Range D14 - JRG Będzin
401[S]22 - GBA 2,5/24 Renault Midlum - JRG Będzin
401[S]25 - GCBA 8/50 - Renault Kerax - JRG Będzin
401[S]53 - SCH 40 Volvo FM12- JRG Będzin
401[S]90 - SLRR Land Rover Freelander 2 - JRG Będzin

441[S]25 - GCBA 5/3 Scania P380 - JRG Dąbrowa Górnicza
441[S]27 - GCBA 8/50 Renault Kerax - JRG Dąbrowa Górnicza
441[S]51 - SD 37 Iveco Magirus - JRG Dąbrowa Górnicza

521[S]25 - GCBA 5/32 Scania P400 - JRG Mysłowice

611[S]22 - GBA 2,5/30 - Renault Midlum - JRG 1 Sosnowiec
611[S]25 - GCBARt 5/32 - Scania P380 - JRG 1 Sosnowiec
611[S]50 - SLPGaz Mercedes-Benz 208D - JRG 1 Sosnowiec
611[S]51 - SD 37 Iveco Magirus - JRG 1 Sosnowiec

612[S]25 - GCBA 10+4/50 Renault Kerax - JRG 2 Sosnowiec - Porąbka

409[S]02 - GBARt 2,5/24 Mercedes Benz Atego - OSP Grodziec
409[S]03 - GCBA 6/32 Jelcz - OSP Grodziec
409[S]17 - GBA 2,3/16 Star - OSP Psary
409[S]20 - GBM 2,5/8 Star - OSP Dąbie
409[S]24 - GLM Fiat Ducato - OSP Goląsza - Brzękowice
409[S]26 - GBM 2,5/8 Star - OSP Góra Siewierska
409[S]29 - GCBA 5/32 Jelcz - OSP Sarnów
409[S]32 - GCBA 6/32 Jelcz - OSP Strzyżowice
409[S]49 - GCBA 5/24 Jelcz - OSP Wojkowice
407[S]03 - GBA 2,5/16 Star - OSP Łagisza
407[S]06 - GBA 2,5/2,8 - OSP Czeladź

Policja - 4
Straż miejska
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne

Zabezpieczenie operacyjne terenu powiatu będzińskiego:

409[S]54 - GCBA 6/32 Jelcz - OSP Żychcice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Źródło opisu: KP PSP Będzin 

<< Aktualności

Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved