Podsumowanie projektu "Zadbaj o zdrowie swoich bliskich - pierwsza pomoc przedmedyczna. Kampania społeczna na terenie Wojkowic skierowana do seniorów i dzieci - grup międzypokoleniowych.”

Podsumowanie projektu w całości prowadzonego przez naszych członków.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych i dzieci poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sposobów podejmowania interwencji, gdy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie. Projekt adresowany był do grupy seniorów związanych ze Stowarzyszeniem Aktywny Wojkowicki Senior, dzieci z Przedszkola im. Przyjaciół Bajek, oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Poprzez pokazy dotrzemy do adresatów pośrednich – rodziców dzieci i nauczycieli. Projekt w całości był realizowany przez naszych członków, którzy posiadają Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz tutuł Ratownika Medycznego.

Podczas trwania całego projektu udało nam się łącznie przeszkolić aż 299 osób! Mamy nadzieję że w sytuacji gdy zagrożone będzie zdrowie i życie ludzkie, przekazana wiedza przez naszych ratowników będzie przydatna.<< Aktualności

Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved