Podsumowanie działalności ratowniczo - gaśniczej w roku 2021.

Podsumowanie działalności ratowniczo - gaśniczej w 2021 roku.

W roku 2021 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie dysponowało naszą jednostkę do 145 działań ratowniczo - gaśniczych oraz ćwiczeń na terenie naszego miasta, jak również poza nim, jest to o 29 interwencji mniej niż w roku 2020.
10% naszych interwencji to działania związane z koronawirusem SARS-CoV-2 w tym realizowanie transportów pacjentów do punktów szczepień.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza jednostka była jedną z najbardziej mobilnych i najczęściej dysponowanych jednostek ze wszystkich jednostek OSP powiatu będzińskiego.
W zestawieniu wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, nasza jednostka jest czwarta pod względem ilości podejmowanych interwencji.

Na terenie miasta Wojkowice interweniowaliśmy 127 razy (82% wszystkich interwencji), 18 razy nasza jednostka wyjeżdżała do działań ratowniczo - gaśniczych oraz ćwiczeń poza teren Wojkowic, były to interwencje w:
Będzinie - 7 interwencji,
Strzyżowicach - 2 interwencje,
Przeczycach - 2 interwencje,
Dąbiu - 2 interwencje,
Rogoźniku - 2 interwencje,
Bobrownikach - 1 interwencja,
Malinowicach - 1 interwencja,
Czeladzi - 1 interwencja.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojkowic dysponowane były łącznie 218 razy do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta jak i poza nim, a były to:
66 - pożary,
142 - miejscowe zagrożenia,
7 - alarmów fałszywych.

W minionym roku braliśmy dwukrotnie udział w usuwaniu skutków gwałtownych załamań pogody nad teren naszego powiatu, były do głównie działania związane z zabezpieczaniem uszkodzonych dachów oraz pompowaniem wody.
W marcu zostaliśmy zadysponowani do pożaru, który wybuchł w warsztacie blacharsko - lakierniczym w Wojkowicach.

Informację o tych wszystkich interwencjach znajdują się tutaj: Archiwum 2021
<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2022 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved