Podsumowanie działalności statutowej w roku 2019.

Podsumowanie działalności statutowej w roku 2019.

W roku 2019 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie dysponowało naszą jednostkę do 167 działań ratowniczo - gaśniczych oraz ćwiczeń na terenie naszego miasta, jak również poza nim.
Podobnie jak w latach ubiegłych nasza jednostka była jedną z najbardziej mobilnych i najczęściej dysponowanych jednostek ze wszystkich jednostek OSP powiatu będzińskiego. W zestawieniu wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, nasza jednostka jest trzecia pod względem ilości podejmowanych interwencji.

Nasze działania to nie tylko akcje ratowniczo - gaśnicze, ale również działalność społeczno - kulturalna prowadzona przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach, Urzędem Miasta Wojkowice, Zespołem Szkół w Wojkowicach oraz lokalną społecznością.

W styczniu nasi druhowie jak co roku włączyli się w organizację 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Marzec był miesiącem ćwiczeń na ciekach wodnym z wykorzystaniem pomp małej wydajności jak również zestawu pompowego Białogon 150HL-15S wysokiej wydajności.

Kwiecień dla naszych ratowników był miesiącem bardzo pracowitym pod kątem wyjazdowości, to w tym miesiącu zaczęła się seria pożarów pustostanów w dzielnicy Kamyce oraz seria pożarów pożarów poszycia leśnego w Rogoźniku i Siemoni, gdzie w akcjach gaśniczych wykorzystywane było wsparcie z powietrza.

W sierpniu została wykonana nowa wylewka żywiczna w boksach garażowych.

We wrześniu nasi druhowie szkolili się z zakresu pożarów wewnętrznych, szkolenie zostało przygotowane przez Instruktora Gaszenia Pożarów Wewnętrznych aspiranta Bartosza Gadziałę. Udział w nich wzięły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bobrowniki oraz miasta Wojkowice.

W Grudniu odebraliśmy w ramach akcji Misie Ratownisie pluszaki które będą służyły do walki ze stresem oraz traumatycznymi przeżyciami u dzieci poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach. Akcję zbiórki pluszaków, które będą pomocne podczas akcji z udziałem dzieci zainicjowali i zorganizowali uczniowie klasy trzeciej oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej w Siemoni.

Ubiegły rok to kolejny rok, w który udało nam się zakupić i pozyskać dużą ilość nowego wyposażenia.

Z dotacji UM Wojkowice zakupiono:
- autorolka z zaczepem linkowym - 2 sztuki,
- wielofunkcyjna pętla ratownicza RHINOEVAC - 2 sztuki,
- ubranie koszarowe - 2 komplety,
- kominiarka strażacka - 2 sztuki,
- buty specjalne skórzane - 2 pary,
- hełm Rosenbauer HEROS TITAN - 1 sztuka,
- rękawice specjalne - 6 par,
- rękawice techniczne - 10 par,
- prądownica pianowa z pojemnikiem SCOTTY 5l - 1 sztuka,
- maska do aparatu powietrznego Auer G1 - 1 sztuka,
- mikrofonogłośnik do radiotelefonu - 1 sztuka,
- środek pianotwórczy,
- sorbenty oraz dyspergenty.

Z połączonej dotacji UM Wojkowice i WFOŚiGW w Katowicach zakupiono:
- ubranie specjalne Ballycare Xenon PL - 2 komplety,
- przenośny zbiornik na wodę o pojemności 13 m3 – 1 sztuka.

Z pozyskanych dotacji zakupiono:
- ubranie specjalne SCANTEX Raptor - 2 komplety,
- mundur wyjściowy- 3 komplety,
- czapka rogatywka - 4 sztuki,
- zestaw uzupełniający do torby medycznej PSP R1,
- notebook ASUS.

Pozyskany sprzęt:
- aparaty powietrzne AUER AIRGO PRO - 2 sztuki,
- radiotelefon MOTOROLA GP 380- 1 sztuka,
- wkrętarka Parkside - 2 sztuki,
- szlifierka kątowa Parkside - 1 sztuka,
- piła szablasta Parkside - 1 sztuka.

Z 1% podatku zakupiono:
- hełmy paradne/ozdobne – 3 sztuki,
- koszulki z nadrukiem,
- rękawiczki do pocztu sztandarowego,
- dystynkcje na umundurowanie.
<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved