TRZY LITERY KTÓRE MOGĄ URATOWAĆ TWOJE I INNYCH ŻYCIE

I.C.E. lub ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) - skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku.

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Często dla uratowania życia, niezbędny staje się kontakt z krewnym lub inną osobą, która może udzielić informacji dotyczących grupy krwi, przewlekłych chorób, przyjmowanych leków lub alergii rannego.
Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy nich znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji.

JAK TO ZROBIĆ?

W funkcji „Kontakty” naszego telefonu, w polu „Nazwa” lub „Opis” wpisujemy skrót ICE i osobę którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu. Potem wpisujemy numer telefonu kontaktowego do tej osoby np.

ICE siostra
555666777

Jeśli osób takich jest kilka można wpisać w sposób uporządkowany (ICE1, ICE2 ...) kilka takich kontaktów np:

ICE1 siostra
555666777

ICE2 marek
555666778


Istnieje też druga możliwość:
Na karcie ICE wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób. Kartę powinno nosić się cały czas przy sobie, najlepiej w portfelu.

Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie. Warto pamiętać, że jedyne co trzeba zrobić, to zapisać w swojej liście kontaktów skrót ICE, przy numerze osoby, która może udzielić służbom ratowniczym informacji na nasz temat.

W IMIENIU WSZYSTKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH APELUJEMY DO PAŃSTWA O WPROWADZENIE POD HASŁEM „ICE” NUMERU TELEFONU WASZYCH BLISKICH.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O POPULARYZACJĘ TEJ IDEI WŚRÓD WASZYCH RODZIN, ZNAJOMYCH I BLISKICH.

TO JEST BARDZO ŁATWE W REALIZACJI, NIC NIE KOSZTUJE, A MOŻE OKAZAĆ SIĘ BEZCENNE !


<< Aktualności
<< Strona główna


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved