Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice oraz 50-lecia nadania praw miejskich Wojkowicom.

W dniu 08.09.2012 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach oraz 50-lecia nadania praw miejskich Wojkowicom. Uroczystości zainaugurowała msza święta w Kościele Parafii św. Antoniego Padewskiego w Wojkowicach, odprawiona według ceremoniału wojskowego przez ks. dr Ryszarda Adrjanka.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na stadionie MKS „Milenium” w Wojkowicach. Przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Radomia pod dowództwem kapitana Sławomira Ćwieka na płytę boiska wkroczyły pododdziały straży pożarnych z Wojkowic oraz z sąsiednich miast i gmin, a także kompania szkolna klasy pożarniczej Zespołu Szkół w Wojkowicach. Otwarcia uroczystości dokonali Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień oraz Prezes OSP w Wojkowicach Krzysztof Filipowicz. W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia i poświęcenia sztandarów dla OSP i dla miasta Wojkowice. Akt ufundowania sztandaru OSP odczytał przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru, Burmistrz Miasta Wojkowice Witold Kwiecień, a aktu wręczenia nadania sztandaru OSP dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach gen. brygadier, senator Zbigniew Meres.

W dalszej części przedstawiciel Fundatorów sztandaru dla miasta Wojkowice, dyrektor Przedszkola im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach Irena Filipowicz (w asyście swoich małych podopiecznych) odczytała Akt Fundacji sztandaru. Poczet sztandarowy Fundatorów tworzyli jego pierwsi fundatorzy, czyli Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach, którego dowódcą była dyrektor szkoły Beata Balińska, a pierwszy historyczny poczet sztandarowy miasta tworzyła społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach na czele z dyrektor szkoły Grażyną Trzcionką.

Obchody jubileuszowe miały charakter niezwykle uroczysty i podniosły. Na ręce Burmistrza Miasta Wojkowice oraz Prezesa OSP w Wojkowicach zostały skierowane liczne listy gratulacyjne.<< Aktualności


Copyright © 2010 - 2024 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved